63.3.1. En kommunes tilskud til politiske ungdomsforeninger

11-02-1963

Indenrigsministeriet meddelte en kommune, at en kommune er berettiget til, når ungdomsnævnet anbefalede det, at yde tilskud til de i kommunen hjemmehørende ungdomsforeninger, der virkede for ungdommens oplysning og udvikling, når støtten fandt sted i overensstemmelse med de nærmere angivne regler i den dagældende lov om ungdomsundervisning m.v. fastsatte regler. Herudover var der ikke hjemmel for kommunerne til at yde tilskud til politiske ungdomsforeninger.

Indenrigsministeriets brev af 11. februar 1963 til et byråd
- K., j. nr. 1851-62