66.3.1. Om kommunal garantistillelse for et lån til "Det østbornholmske Dampskibsselskab A/S"

11-02-1966

Indenrigsministeren meddelte i et brev til en borgmester, der også var folketingsmedlem, at en eller flere bykommuners garanti for et lån til "Det østbornholmske Dampskibsselskab A/S" til delvis dækning af bygning af to skibe til brug for ruten København - Østbornholm ikke ville være tilladelig.

Det fremgik bl.a. af brevet, at opretholdelse af skibsforbindelse mellem landsdelene var et frit erhverv, og at det faldt uden for kommunernes opgaver at gribe ind i konkurrencen, så længe der i tilfredsstillende omfang bestod trafikale forbindelser mellem København og Bornholm. 

Indenrigsministerens brev af 11. februar 1966 til en borgmester, der også var folketingsmedlem