71.1.2. Om rækkefølgen af afstemninger over ændringsforslag til årsbudgettet

18-01-1971

Et kommunalbestyrelsesmedlem havde rettet henvendelse til Indenrigsministeriet, i hvilken rækkefølge tre nærmere angivne ændringsforslag til forslag til kommunens årsbudget samt selve budgetforslaget burde sættes under afstemning

Indenrigsministeriet meddelte, at det fremsatte budgetforslag måtte anses for at være hovedforslaget, jfr. ovennævnte bestemmelse i forretningsordenens § 8. 

Indenrigsministeriet bemærkede, at der i dette tilfælde ikke skulle foretages afstemning om hovedforslaget ,da det af økonomiudvalget vedrørende de enkelte konti fremsatte forslag til budget skulle betragtes som vedtaget, såfremt der ikke vedtoges ændringsforslag til de pågældende konti.

Indenrigsministeriet tilføjede, at det havde været mest korrekt at sætte det mest vidtgående ændringsforslag til afstemning først og - dersom dette forkastedes - dernæst det herefter mest vidtgående. Da der imidlertid ikke på mødet fra noget medlem blev fremsat protest mod den af borgmesteren forud tilkendegivne rækkefølge for afstemningerne om ændringsforslagene, måtte Indenrigsministeriet anse den pågældende konto på budgettet for gyldigt vedtaget.

Indenrigsministeriets brev af 18. januar 1971 til et kommunalbestyrelsesmedlem, 
- k.k., j.nr.1970-1209-0402-1