71.2a.1. Om inhabilitet for medlemmer, der var formand for bankens bestyrelse henholdsvis medlemmer af bankens repræsentantskab

29-07-1971

Ved behandlingen af en sag om overflytning af kommunens daglige kontoforbindelse fra en bank til en sparekasse blev et kommunalbestyrelsesmedlem, der var formand for bankens bestyrelse, anset for inhabilt. Borgmesteren og viceborgmesteren, der begge var medlemmer af sparekassens tilsynsråd, samt fire medlemmer, der var medlemmer af henholdsvis sparekassens og bankens repræsentantskaber, blev ikke anset for inhabile, idet de pågældende som følge af karakteren af deres hverv ikke kunne anses for afskåret fra at deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Indenrigsministeriets brev af 29. juli 1971 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- k. kt., j. nr. 1971-1201-0724-1