72.1.2. En gruppes ret til at få manglende udvalgspladser anvist efter KSL § 27 bør gøres gældende på det konstituerende møde

17-05-1972

En gruppes ret til i henhold til § 27 i lov om kommunernes styrelse at få manglende udvalgspladser anvist bør gøres gældende i det konstituerende møde.

Indenrigsministeriets brev af 17. maj 1972 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- j.nr. 1972/1209/1402-2