76.8.1. Om tilsynets kompetence i forhold til legater

11-02-1976

Indenrigsministeriet bemærkede, at Indenrigsministeriet under henvisning til, at tilsynsrådene i henhold til lov om kommunerens styrelse kapitel VII alene var tillagt opgaver vedrørende det administrative tilsyn med kommunalforvaltningen, måtte være enig med tilsynsrådet i, at tilsynsrådet ikke burde påtage sig at føre tilsyn med de nævnte legater.

Indenrigsministeriet, 1. kommunekontors, påtegning til Indenrigsministeriet, 3.a. kontor,
- 1.k.kt., j. nr. 1976/1131/0900-28