77.3.1. Kommunal støtte til en teaterforestilling i en provinsby

18-03-1977

Indenrigsministeriet har godkendt, at Bornholms amtskommune ydede et tilskud på maksimalt 30.000 kr. til en række opførelser af en teaterforestilling på Rønne Teater i sommeren 1977 under forudsætning af, at opførelserne gennemførtes, og at tilskuddet på 10.000 kr. nedsattes i det omfang, forestillingen udviste overskud ifølge regnskabet.

Indenrigsministeriets brev af 18. marts 1977 til et amtsråd
- 1.K., j. nr. 1976/124/0800-2