81.1.1. Identificerbare oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold i kommunale regnskaber

16-04-1981

Udtalt, at en kommune ikke i sit årsregnskab eller i forbindelse hermed, herunder i fortegnelsen over kommunens garantiforpligtelser, kan offentliggøre identificerbare oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold.

Sådanne oplysninger kan da heller ikke afkræves kommunen af borgere eller andre, jfr. offentlighedslovens § 2, stk. 1, nr. 1, medmindre der findes særlig hjemmel herfor som f.eks. i den kommunale styrelseslovs § 42 om kommunernes revision.

Indenrigsministeriets skrivelse af 16. april 1981 tilsynsrådet for Sønderjyllands amt- 1.k.kt. j.nr. 1980/1131/1000-14