81.2.3. Spørgsmålet om bankbestyrelsesmedlems deltagelse i behandling af ansøgning om amtskommunal støtte til rederi, i hvis bankforbindelse vedkommende var bestyrelsesmedlem

09-07-1981

Indenrigsministeriet udtalte, at et bankbestyrelsesmedlem i Jyske Bank efter Indenrigsministeriets opfattelse var afskåret fra at deltage i amtsrådets forhandling og afstemning i en sag, der vedrørte dels ansøgning om amtskommunal støtte til rederi, hvis bankforbindelse var Jyske Bank, dels spørgsmålet om ændring i rederiets takster og sejlplan.


Indenrigsministeriets skrivelse af 9. juli 1981 til Århus amtsråd - 1.k.kt. j.nr. 1981/123/1400-14