82.1.13. Afvisning af et forslag fra dagsordenen

01-12-1982

Udtalt, at en borgmester ikke kan afslå at optage et af et kommunalbestyrelsesmedlem rettidigt indsendt forslag på udkastet til dagsorden, selv om forslaget ikke vedrører et kommunalt anliggende.

Det påhviler borgmesteren som mødeleder at hindre, at kommunalbestyrelsen behandler et forslag, som ikke vedrører et kommunalt anliggende, og borgmesteren må derfor, inden forhandlingerne om det pågældende punkt på dagsordenen påbegyndes, gøre opmærksom på, at sagen efter hans opfattelse ikke kan behandles, og om fornødent sætte spørgsmålet til afstemning.


Indenrigsministeriets skrivelse af 1. december 1982 til Broby kommunes borgmester
- 1.k.kt. j.nr. 1982/1130/0900-18