82.1.2. Valg af medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen til kommissioner og nævn m.v., herunder valg efter indstilling

08-02-1982

Meddelt en kommunes borgmesterkontor, at kommunalbestyrelsens valg af medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen til en boligkommission og nærmere angivne nævn inden for den kulturelle sektor foregår under ét. Kommunalbestyrelsens grupper har således ret til i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, at udpege medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat. Ved kommunalbestyrelsens valgprocedure skal der bortses fra eventuelle indstillinger, der binder kommunalbestyrelsen.

Endvidere udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt en afgiven indstilling er bindende for kommunalbestyrelsen, må afgøres ved en konkret fortolkning af den givne retsregel. Hvis en indstilling fra en organisation m.v. alene omfatter det antal medlemmer, der skal vælges efter indstilling fra organisationer m. v., kan det normalt ikke antages, at indstillingen binder kommunalbestyrelsen. Hvis der er indstillet flere personer, end dem, der skal vælges, kan kommunalbestyrelsen være bundet til alene at vælge mellem de indstillede.

Indenrigsministeriets skrivelse af 8. februar 1982 til Høje-Taastrup kommunes borgmesterkontor
- 1.k.kt. j.nr. 1981/101421