82.3.3. Kommuners indtræden som andelshavere i olieselskab

04-06-1982

Efter omstændighederne antaget, at det ikke gav anledning til bemærkninger, at kommuner indtræder som andelshavere i et olieselskab. Der blev lagt til grund, at selskabet er et andelsselskab med karakter af en indkøbsforening med det formål at billiggøre medlemmernes olie- og brændselsudgifter, og at selskabets salg til ikke-medlemmer udgør en forholdsvis mindre andel.

Indenrigsministeriets skrivelse af 4. juni 1982 til en advokat
- 3.k.kt. j.nr. 1982/102-106