82.3.4. Krav om ansættelse af langtidsledige ved licitation

07-07-1982

Udtalt, at det næppe kan siges at være ulovligt, at der i kommunernes udbud af arbejde stilles krav om ansættelse af langtidsledige, således at de kommunale tilsynsmyndigheder skulle kunne gribe ind over for sådanne vilkår.

Indenrigsministeriets skrivelse af 7. juli 1982 til Arbejdsministeriet
- 3.k.kt. j.nr. 1982/102-110