82.3.5. Lovligheden af licitationskrav om beskæftigelse af EFG-elever og/eller lærlinge

27-08-1982

Udtalt, at der efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke vil være noget til hinder for, at der i forbindelse med licitation over bygge- og anlægsarbejder stilles krav til de bydende om, at der ved arbejdets udførelse ekstraordinære skal beskæftiges EFG-elever og/eller lærlinge, når dette er muligt.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. august 1982 til et amtsråd
- 3.k.kt. j.nr. 1982/102-110