82.5.1. Tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalte diæter og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

23-03-1982

Efter omstændighederne antaget, at fejlagtigt udbetalte diæter og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for honorarlønnede udvalgsformænds deltagelse i møder i et særligt udvalg, der skulle forberede en kommunalbestyrelses stilling til et amtsligt trafikselskab, ikke burde tilbagebetales, da kommunes administration ved udvalgsarbejdets begyndelse havde givet de pågældende udvalgsformænd fejlagtige oplysninger om retstilstanden på området. Det kunne således ikke drages i tvivl, at de var i god tro, da de modtog diæterne. Sædvanligt domstolsforbehold.


Indenrigsministeriets skrivelse af 23. marts 1982 til Nørager kommunalbestyrelse
- 1.k.kt. j.nr.1981/1130/1600-12