82.6.5. Om kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetninger, afgørelser om disse og indsendelse til ministeriet

21-09-1982

Indenrigsministeriet anførte bl.a. følgende generelle bemærkninger vedrørende en
kommunes behandling af revisionsberetninger, afgørelser om disse og indsendelse til
Indenrigsministeriet.

Hensigten med § 45 i lov om kommunernes styrelse er bl.a. at sikre, at den samlede
kommunalbestyrelse tager stilling til revisionens bemærkninger, og at offentligheden
orienteres om revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens stillingtagen til
disse. Ministeriet fandt det derfor rettest, at kommunalbestyrelsen, og ikke blot magistraten, i et møde får forelagt revisionens delberetninger, enten løbende eller i forbindelse med behandlingen af revisionens årsberetning, og at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse vedrørende revisionens bemærkning og den pågældende kommunale
myndigheds kommentar til disse.

På denne baggrund ønskede ministeriet ved indsendelse af revisionens årsberetning
tillige at modtage revisionens delberetninger med de af kommunalbestyrelsen trufne
afgørelser vedrørende beretningerne.

Indenrigsministeriets brev af 21. september 1982 til en kommune
- 3.k., j.nr. 1982/121/0200-6