82.6.6. Om kommunalbestyrelsens bemærkning om, at man havde taget revisionens bemærkninger til efterretning

02-09-1982

En kommunalbestyrelsen havde i forbindelse med fremsendelse af revisionsberetningen oplyst over for ministeriet, at kommunalbestyrelsen havde behandlet revisionsberetningen på et møde og havde taget revisionens bemærkninger til efterretning.

I den anledning udtalte Indenrigsministeriet:

Ifølge den kommunale styrelseslovs § 45, stk. 2, traf kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse om de fremkomne revisionsbemærkninger. En bemærkning om, at revisionens antegnelse var “taget til efterretning”, kunne efter indenrigsministeriets opfattelse ikke anses for fyldestgørende, da den ikke angav, hvad der var besluttet i anledning af de fremkomne revisionsbemærkninger. Det henstilledes, at formuleringen “taget til efterretning" for fremtiden blev undgået ved kommunalbestyrelsens behandling af revisionsantegnelser.

 

Indenrigsministeriets brev af 2. september 1982 til en kommune
- 3.k., j.nr. 1978/121/0200-1