82.8.1. Tilsynsmyndighedernes kompetence

08-01-1982

Udtalt, at borgmester/byråd - og dermed også tilsynsrådet - kan behandle klager over sagsbehandlingen (bortset fra aktindsigtspørgsmål, der er undergivet klageadgang i samme omfang som afgørelser af sagens realitet) i forbindelse med afgørelser truffet af såvel ligningskommissionen som det sociale udvalg.

Indenrigsministeriets skrivelser af 8. januar og 8. februar 1982 til to borgere
- 1. k.kt. j.nr. 1981/123/0414-6