83.6.1. Specifikation af besparelser på årsbudgettet

30-11-1983

Udtalt, at der i et vedtaget budget ikke må forekomme negative budgetreguleringskonti, som er udtryk for besparelser, der efter budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen tænkes anvendt til reduktion i årsbudgettets bevillinger. Det er dog muligt at vedtage en ikke-konkretiseret besparelse, hvis denne klart kan henføres til en bestemt bevilling .

Skrivelsen er først udsendt til tilsynsrådene 1983, hvorfor resumeet er medtaget i nærværende hæfte.

Indenrigsministeriets skrivelse af 30. november 1982 til folketingets kommunaludvalg
- 3. k.kt. j.nr. 1982/14226-7