85.1.1. Kommunalbestyrelsens adgang til at knytte kommentarer til en begrundelse for en mindretalsudtalelse, som fremsendes til en anden myndighed

17-01-1985

Udtalt, at det ikke kan kræves, at mindretallets (efterfølgende) begrundelse indskrænkes til de argumenter, mindretallet har fremført under debatten i kommunalbestyrelsen. Det må endvidere overlades til mindretallet selv at afgøre, hvilke argumenter man finder relevante. Derimod må det kræves, at der ikke i begrundelsen indeholdes oplysninger, som er i strid med fakta. Hvis borgmesteren ved modtagelsen af begrundelsen mener at kunne konstatere sådanne forkerte oplysninger, må mindretallet gøres opmærksomt herpå og anmodes om at rette fejlen. Såfremt mindretallet nægter, at der er forkerte oplysninger eller nægter at rette disse, må borgmesteren være berettiget og forpligtet til ved sagens fremsendelse at gøre opmærksom på forholdet.

Borgmesteren vil ikke i andre situationer være berettiget til at fremsætte kommentarer til mindretalsbegrundelsen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. januar 1985 til et byrådsmedlem
- 1. k.kt., j.nr. 1984/1079/0200-4