85.1.3. Beslutningsgrundlaget ved besættelse af stillinger

15-03-1985

Udtalt, at mindretallet i sager, hvor kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om besættelse af en stilling i forvaltningen, som et absolut minimum har krav på, at der er fremlagt en liste over ansøgernes navne.

Indenrigsministeriets skrivelse af 15. marts 1985 til et borgerrepræsentationsmedlem
- 1.k.kt., j.nr. 1984/1070/0100-16