86.3.3. Kommunens overtagelse af beboelsesejendom og udleje af den til unge under uddannelse

29-04-1986

Udtalt, at en kommune lovligt kan gennemføre et projekt, hvorefter kommunen overtager nogle boliger, der opføres af en privat bygherre og overdrages totalfinansieret til kommunen, der herefter formidler udleje af boligerne til unge under uddannelse til en leje, der dækker totaludgifterne.

De overtagne boliger ville i øvrigt i visse tilfælde kunne løse en social opgave, idet de ville kunne anvendes som led i kommunens døgnforanstaltninger for unge.

Indenrigsministeriet lagde i udtalelsen vægt på boligstyrelsens opfattelse, hvorefter lov om boligbyggeri ikke er til hinder for projektet, der finansieres på en anden måde end efter loven.

Indenrigsministeriet lagde til grund, at boligerne ville blive udlejet til en leje, der dækker kommunens totaludgifter ved købet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 29. april 1986 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1986/112/1400-4