86.8.2. Tilsynsmyndighedens kompetence

26-12-1986

Udtalt, at det tilsyn, som udøves af den almindelige kommunale tilsynsmyndighed, er et såkaldt legalitetstilsyn, hvilket betyder, at tilsynsmyndigheden kun vil kunne gribe ind over for en kommunes handlinger eller undladelser, såfremt de er i strid med lovgivningen.

Spørgsmålet om, hvorvidt kommunens sagsbehandling har været rimelig og hensigtsmæssig, falder dermed uden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde. Den kommunale tilsynsmyndighed er derfor ikke beføjet til at gå ind i en vurdering af, om kommunens sagsbehandlingstid er rimelig, medmindre der er forløbet et sådant tidsrum, at det må anse som udtryk for en afvisning eller et afslag.

Indenrigsministeriets skrivelse af 29. december 1986 til en, borger
- 1. k.kt. 1986/1079/1106-10