87.1.4. Valg af borgmester og viceborgmester må ikke foretages ved hemmelige afstemninger

09-02-1987

Udtalt, at skriftlig afstemning ikke er ensbetydende med hemmelig afstemning, og at det var i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov at lade valget af borgmester og viceborgmester foregå ved anvendelse af stemmesedler med det stemmeafgivende kommunalbestyrelsesmedlems navn påtrykt, således at de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers stemmeafgivning kunne konstateres.

I forbindelse hermed anført, at foretagelse af hemmelige afstemninger i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutninger, der kan medføre et retligt ansvar, efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke er foreneligt med ansvarsreglerne i den kommunale styrelseslov. I andre tilfælde gør de samme hensyn sig ikke gældende, men hemmelige afstemninger vil dog også her medføre, at vælgerne afskæres fra muligheden for at kunne drage de valgte repræsentanter til ansvar for deres beslutninger.

Endvidere bemærket, at der for kommunalbestyrelsens møder gælder et offentlighedsprincip, jf. den kommunale styrelseslovs § 10. Valg af borgmester og viceborgmester, som ikke kan foretages for lukkede døre, bør derfor heller ikke kunne foretages ved hemmelige afstemninger.

Indenrigsministeriets skrivelse af 9. februar 1987 til en kommunalbestyrelse
– 1. k.kt. j.nr. 1986/1070/1411-1