88.1.1. Angivelse af, om en afgørelse er truffet énstemmigt

14-01-1988

Udtalt, at et mindretal i et udvalg ikke efter den kommunale styrelseslov har noget krav på, at det af udvalgets breve fremgår, om en afgørelse er truffet enstemmigt eller med et bestemt flertal. På den anden side er der ikke i styrelsesloven regler, der er til hinder for, at udvalget vedtager en formulering, der udtrykker, om afgørelsen er enstemmig eller ej.

Indenrigsministeriets skrivelse af 14. januar 1988 til en socialudvalgsformand
– 1. k.kt. j.nr. 1987/1072/1502-1