88.1.2. Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg mv., nedsat af anden myndighed

05-07-1988

Udtalt, at når kommunalbestyrelsen af en anden myndighed bliver anmodet om at udpege medlemmer til udvalg mv., skal valget foretages efter forholdstalsvalgmåden, jf. den kommunale styrelseslovs §§ 25 og 26, medmindre der i kommunalbestyrelsen er enighed om en anden valgmåde.


De enkelte grupper i kommunalbestyrelsen kan frit vælge mellem embedsmænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre, medmindre andet følger af lovgivningen eller er tilkendegivet eller forudsat af den myndighed, der har nedsat udvalget mv. Kommunalbestyrelsens flertal kan ikke uden lovhjemmel træffe bestemmelse om, at de personer, der udpeges, skal opfylde bestemte krav eller kvalifikationer.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. juli 1988 til et borgerrepræsentationsmedlem
– 1. k.kt. j.nr. 1988/1019-7