89.1.4. Om fastlæggelsen af tidspunktet for kommunalbestyrelsens møder

21-12-1989

Indenrigsministeren tilkendegav i et folketingssvar bl.a., at kommunalbestyrelsens møder burde fastlægges under rimelig hensyntagen til medlemmernes mulighed for at komme til stede, samt til at kommunens borgere normalt skulle have mulighed for at overvære kommunalbestyrelsens møder uden at tage fri fra arbejde.

Indenrigsministerens besvarelse den 21. december 1989 af spørgsmål nr. S 305 stillet af et folketingsmedlem, 1.k., j. nr. 1989/1070/1023-1