90.3.8. Kommunal støtte til institution der stiller faciliteter til rådighed for uddannelses- og udviklingsaktiviteter

27-12-1990

Udtalt, at der ikke er grundlag for at antage, at en kommunal støtte til en uddannelsesinstitution, der stiller ressourcer i form af bygninger og andre faciliteter til rådighed for uddannelses- og udviklingsaktiviteter, er ulovlig, hvis en kommune lovligt kan yde støtte til de skoler, der skal anvende institutionen, og de øvrige aktiviteter, der skal foregå på institutionen.

Som udgangspunkt er det en betingelse for at yde anlægstilskud til institutionen, at en kommune kan yde anlægstilskud til samtlige de skoler, der skal anvende institutionen, og til hele den uddannelsesvirksomhed, der skal foregå på institutionen. Hvis institutionen alene varetager kommunale og amtskommunale opgaver, er der dog ikke grundlag for at antage, at et kommunalt anlægsstilskud er ulovligt, hvis der er et rimeligt forhold mellem anlægstilskuddets andel af de samlede anlægsudgifter og de kommunale opgavers andel af institutionens samlede opgaver.

En kommune kan lovligt yde driftsstøtte til en institution, som skal anvendes til aktiviteter, som ikke for alles vedkommende lovligt kan modtage kommunal driftsstøtte. Kommunen må imidlertid sikre sig, at den kommunale støtte kun bliver anvendt til aktiviteter, der kan modtage kommunal driftsstøtte.

Som udgangspunkt kan en kommune kun ledelsesmæssigt deltage i institutioner eller selskaber, der varetager kommunale opgaver. Der er dog en særlig praksis for, at kommuner og amtskommuner er repræsenteret i ledelsen for lokale skoler, der drives for statsmidler, og som udfører aktiviteter, som en kommune eller amtskommune ikke lovligt kan udføre.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. december 1990 til et tilsynsråd og et amtsråd - 2. k.kt. j.nr. 1990/1130/1424-1