91.3.11. En amtskommunes deltagelse i og støtte til en selvejende fond, der skulle drive et center med forskningsfaciliteter

20-02-1991

Indenrigsministeriet udtalte, at det ikke var en amtskommunal opgave at etablere og drive et center med faciliteter til forskningsformål, at yde bistand og rådgivning ved gennemførelsen af forskningsprojekter og at yde bistand og rådgivning ved den kommercielle udnyttelse af forskningsresultater. Amtsrådet kunne derfor ikke lovligt yde tilskud til en fond, der varetog disse formål, og amtskommunens repræsentation i fondens bestyrelse skulle bringes til ophør. Der var bl.a. på grundlag af forvaltningens rådgivning ikke grundlag for at drage medlemmer af amtsrådet erstatningsretligt til ansvar for det opstående økonomiske tab.

Indenrigsministeriets brev af 20. februar 1991 til et amtsråd
- 2. k., j. nr. 1990/1130/0900-3