91.5.2. Om, hvorvidt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste omfatter tab af feriepenge

26-02-1991

En kommune havde spurgt Indenrigsministeriet, om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste også omfattede feriepenge.

Indenrigsministeriet udtalte, at et eventuelt tab af feriepenge eller særlig feriegodtgørelse skulle medregnes, når kommunalbestyrelsesmedlemmet opgjorde sin tabte arbejdsfortjeneste. Dette skyldtes, at de tabte feriepenge udgjorde en del af det økonomiske tab, der fulgte af deltagelsen i et kommunalbestyrelsesmøde el.lign.

Dette medførte samtidig, at kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke kunne forlange, at der senere betaltes feriepenge af det beløb, der var udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Indenrigsministeriets notat af 26. februar 1991 af telefonisk samtale med en kommune
- 1.k.kt., j.nr. 1988/1079/19-1, Forvaltningsjura