97.1.6. Om dispensation til åbne udvalgsmøder

16-12-1997

Indenrigsministeriet udtalte i et folketingssvar, at der heller ikke efter styrelseslovens § 65 c, stk. 1, var mulighed for at få tilladelse til at gennemføre forsøg med helt eller delvist åbne udvalgsmøder.

 

97.1.6. Indenrigsministerens besvarelse den 16. december 1997 af spørgsmål nr. S 622, stillet af et folketingsmedlem,
- 1. k., j. nr. 1997/10150-10