98.1.4. Om adgang til løbende sagsindsigt

16-11-1998

Udtalt, at bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 9, stk. 1, hvorefter
ethvert medlem af kommunalbestyrelsen som led i varetagelsen af sit hverv har ret til at gennemse sagsmateriale, der foreligger i endelig form i kommunens administration, skal fortolkes således, at det materiale, der ønskes sagsindsigt i, skal foreligge i endelig form i kommunen på det tidspunkt, hvor anmodningen om sagsindsigt ekspederes. Der er således ikke efter bestemmelsen en ret for det enkelte medlem til løbende at modtage sagsindsigt i materiale, der fremtidigt tilgår en sag og således (endnu) ikke foreligger i endelig form, enten fordi materialet stadig er under udarbejdelse og derfor endnu ikke har taget den endelige form, eller fordi materialet endnu ikke er modtaget i kommunen og således ikke er tilgået sagen.

Tilføjet, at bestemmelsen i styrelseslovens § 9 ikke er til hinder for, at et medlem af kommunalbestyrelsen løbende modtager sagsindsigt i materiale, der fremtidigt tilgår en sag.

Indenrigsministeriets brev af 16. november 1998 til et amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1998/1073/040-1