98.5.9. Om godkendelsen af vederlag til bestyrelsen for et kommunalt fællesskab

15-05-1998

Et kommunalt fællesskab, Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG), havde anmodet Indenrigsministeriet om godkendelse af en ændring af fællesskabets vedtægter, hvorved reglerne for vederlæggelse af fællesskabets bestyrelse blev ændret. Ændringen indebar, at bestyrelsens næstformand modtog et fast vederlag på 40 % af formandens vederlag, og at bestyrelsens øvrige medlemmer modtog et fast vederlag på 15 % af formandens vederlag.

Ved afgørelse af 15. maj 1998 fandt ministeriet efter en samlet vurdering af oplysningerne om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som var forbundet med hvervet, og en vurdering af selskabets karakter efter omstændighederne at kunne godkende et fast vederlag til næstformanden på 40 % af formandens vederlag og et fast vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer på 15 % af formandens vederlag.

Det fremgik af opgørelserne over timeforbruget, at der var en væsentlig arbejdsdage ud over deltagelse i møder m.v. forbundet med hvervene som næstformand og bestyrelsesmedlem i HNG.

Indenrigsministeriets skrivelse af 15. maj 1998 til et kommunalt fællesskab, 4. kommunekontor
- j.nr. 1997/1361-5, Forvaltningsjura