99.1.2. Om stedfortræderrækkefølgen, herunder om fortrængning af stedfortrædere, der står lavere i stedfortræderrækkefølgen

30-06-1999

Udtalt, at den stedfortræder, der indkaldes i tilfælde af et medlems forfald, er den, der ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste. Når en stedfortræder indkaldes til at give møde i kommunalbestyrelsen som midlertidigt eller varigt medlem af denne, vil stedfortræderen i henhold til § 103 i den kommunale valglov kunne opnå fritagelse for hvervet.

I tilfælde, hvor en stedfortræder er fraflyttet kommunen, udgår den pågældende af stedfortræderrækkefølgen. Hvis den pågældende i valgperioden på ny tager bopæl i kommunen, indtræder vedkommende i stedfortræderrækkefølgen på sin tidligere plads. Dog vil den tilbageflyttende stedfortræder ikke i forbindelse med tilbageflytningen fortrænge en stedfortræder, som midlertidigt eller permanent er indtrådt i kommunalbestyrelsen, mens den tilbageflyttende havde bopæl uden for kommunen.

Såfremt en stedfortræder, der indkaldes for – midlertidigt eller permanent – at træde i stedet for et kommunalbestyrelsesmedlem, har lovligt forfald i mindst en måned, indkaldes næste stedfortræder i rækkefølgen. Den forhindrede stedfortræder udtræder i dette tilfælde ikke af stedfortræderrækkefølgen og skal således indtræde i kommunalbestyrelsen, såfremt den pågældendes hindring ophører.

Endvidere udtalt, at stedfortræderrækkefølgen tilsvarende bevares i tilfælde, hvor to eller flere stedfortrædere er indtrådt i kommunalbestyrelsen. Stedfortrædere, der er placeret højere på stedfortræderlisten, vil således fortrænge stedfortrædere, der står lavere på listen i tilfælde af, at det medlem, for hvem den højere placerede stedfortræder er indkaldt, på ny kan varetage sine kommunale hverv.

Indenrigsministeriets brev af 30. juni 1999 til et kommunalbestyrelsesmedlem
– 1. k.kt. j. nr. 1999/1073/101-3