99.8.13. Om gebyrer for rykkerbreve vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp efter lov om en aktiv socialpolitik

19-07-1999

Indenrigsministeriet udtalte i anledning af en forespørgsel fra en kommune bl.a., at en kommune i medfør af gebyrloven, jf. lov nr. 939 af 27. december 1991, som senest ændret ved lov nr. 1083 af 29. december 1997, kunne træffe beslutning om at opkræve gebyrer for udsendelse af rykkerbreve vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp efter kapitel 12 i lov om en aktiv socialpolitik, såfremt en betalingsordning vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp ikke overholdes. Indenrigsministeriet lagde herved vægt på en af Socialministeriet over for Indenrigsministeriet afgiven udtalelse, hvorefter der ikke i Socialministeriets lovgivning var hjemmel for kommunerne til at opkræve gebyrer for erindringsskrivelser vedrørende tilbagebetalingskrav efter kapitel 12 i lov om en aktiv socialpolitik (jf. senere lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021  med senere ændringer).

Gebyrloven er senere blevet ændret, se nu lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018.

Indenrigsministeriets brev af 19. juli 1999 til en kommune
- 4.k.kt., j.nr. 1999/1170-6