00.8.12. Om gebyrlovens regulering af kommunernes opkrævning af gebyrer for udsendelse af erindringsskrivelse på elområdet

06-04-2000

Indenrigsministeriet udtalte over for KL efter forud indhentet udtalelse fra Energistyrelsen, at det var gebyrloven, der regulerede kommunernes opkrævning af gebyrer for udsendelse af erindringsskrivelse i forbindelse med ikke-rettidig betaling på elområdet, idet den dagældende elforsyningslov ikke indeholdt specifikke regler om opkrævning af gebyrer. 

Indenrigsministeriets brev af 6. april 2000 til KL
- 4. k. kt., j.nr. 1999/1170-7