01.3.9. Om hvorvidt Hovedstadens Sygehusfællesskab ved at sælge Københavns Kommunehospital til ejendomsselskabet Norden, har tilsidesat udbudsbekendtgørelsen eller almindelige offentligretlige grundsætninger.

09-11-2001