03.8.11. Om klarhedskriteriet ved tilsynsmyndighedens anvendelse af annullation og tvangsbøder

02-05-2003

Indenrigs- og sundhedsministeren udtalte i sin besvarelse af spørgsmål 10-12 fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslag nr. L 188, Folketingstidende 2002-03, 2. k.k., j.nr. 2002-2200-1, at klarhedskriteriet i lov om kommunernes styrelse ikke efter ministerens opfattelse skulle afskaffes i forbindelse med lovforslaget, således at det som hidtil ville være en betingelse for at annullere en ulovlig kommunal disposition og for at anvende tvangsbøder i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ulovligt undlader at opfylde en lovbestemt handlepligt, at ulovligheden fremtræder med den fornødne klarhed. 

Indenrigs- og sundhedsministerens besvarelse den 2. maj 2003 af spørgsmål 10-12 fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslag nr. L 188, Folketingstidende 2002-03
- 2. k.kt., j.nr. 2003-2200-1