06.4.3. Om, hvilken myndighed der var kompetent til at træffe bestemmelse om godkendelse af udtræden i henhold til vedtægterne for et kommunalt fællesskab

15-12-2006

En kommune havde forelagt for Indenrigs- og Sundhedsministeriet en anmodning om at udtræde af et kommunalt fællesskab med henvisning til, at Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) var anført i det kommunale fællesskabs vedtægter som den myndighed, der var kompetent til at godkende en deltagerkommunes udtræden. Ifølge vedtægterne var enhver af deltagerkommunerne berettiget til med ét års varsel at opsige sin deltagelse i det kommunale fællesskab, såfremt Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) fandt skellig grund hertil.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte i den anledning kommunen, at sager vedrørende kommunale fællesskaber, hvor ministeriet forud for tilsynsreformen pr. 1. januar 2004 ville have været tilsynsmyndighed, henhørte under den relevante tilsynsførende statsamtmand, uanset at ministeriet i vedtægterne måtte være anført som den kompetente myndighed. Det forhold, at ministeriet var angivet som kompetent organ i kommunale fællesskabers vedtægter, skulle forstås således, at ministeriet var anført som kompetent organ i sin egenskab af tilsynsmyndighed, således at sagen rettelig skulle oversendes til den relevante statsamtsmand.

Indenrigs-og Sundhedsministeriets brev af 15. december 2006 til en kommune
- styrelseskontoret, j.nr. 2003-2050-33