09.1.2. Om medlemskab af tidligere kommuner tæller med ved bedømmelsen af, hvilket nyvalgt medlem der har siddet længst

26-11-2009

Der var praksis for, at også medlemskab af kommunalbestyrelsen i en kommune, der helt eller delvist var sammenlagt med vedkommende kommune, medregnedes ved beregningen af, hvilket medlem der længst havde været medlem af kommunalbestyrelsen - og dermed skulle indkalde kommunalbestyrelsen til det konstituerende møde, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse. Det var det samlede tidsrum for medlemskab af kommunalbestyrelsen, som var afgørende. Det gjaldt, selv om tidsrummet var afbrudt af perioder, hvor den pågældende ikke havde været medlem af kommunalbestyrelsen

Indenrigs- og socialministerens besvarelse den 26. november 2009 af spørgsmål nr. 40 (alm. del) fra Folketingets Kommunaludvalg,
- j. nr. 2009-8541