09.5.1. Om oplysningspligten for afgåede medlemmer af hhv. kommunalbestyrelsen og regionsrådet, som efter valg eller forslag af hhv. kommunen og regionen har udført andre hverv

19-11-2009

Indenrigs- og Socialministeriet har udtalt, at oplysningspligten efter
kommunestyrelsesloven § 16 e, stk. 1, 1. pkt., også gælder for afgåede
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Oplysningspligten retter sig imod personer, der på
tidspunktet for hvervets udførelse var kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er i den
forbindelse ikke afgørende, at den pågældende på tidspunktet for oplysningspligtens
indtræden (første kvartal året efter udførelsen af hvervet) ikke længere er medlem af
kommunalbestyrelsen.


Kommunalbestyrelsens pligt til efter kommunestyrelsesloven § 16 e, stk. 1, 2. pkt., at
sørge for offentliggørelse omfatter også vederlag til personer, der ikke længere er
medlem af kommunalbestyrelsen, hvis vedkommende i det foregående kalenderår har
udført hverv omfattet af oplysningspligten og modtaget vederlag herfor.


Samme betragtninger gælder for kommunalt ansatte, der fratræder deres stilling.


Reglerne i kommunestyrelseslovens § 16 e finder efter regionslovens § 12 tilsvarende
anvendelse for regionsrådet og dets medlemmer samt for ansatte i den regionale
administration. Ministeriets opfattelse vedr. ovenstående gælder således tilsvarende
på det regionale område.

Indenrigs- og Socialministeriets udtalelse af 19. november 2009 - j.nr. 2009-8435