10.5.6. Godtgørelser til en borgmester på orlov

13-12-2010

Ministeriet var blevet forespurgt, i hvilket omfang en kommune kunne betale telefonudgifterne til en borgmester på barselsorlov. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 13. december 2010
- Kommunaljura, j.nr. 1010427