10.8.5. Om aktindsigt i oplysninger om privat partistøtte til en lokal partiforening og om eventuel inhabilitet hos medlemmer af det pågældende parti

25-06-2010

En borger havde anmodet om aktindsigt i statsforvaltningens sag om mulig inhabilitet ved en kommunes behandling af et byggeprojekt fra et ejendomsudviklingsselskab. Borgeren ønskede oplysninger om, hvorvidt et parti i kommunen i forbindelse med kommunalvalget i 2009 havde fået økonomisk støtte fra selskabet.

Udtalt, at en oplysning om, at en privatperson har ydet et økonomisk tilskud til et politisk parti, er en oplysning, der vedrører denne persons politiske forhold. Som udgangspunkt er oplysningen om vedkommende privatpersons navn og adresse derfor anset som private forhold og således ikke omfattet af retten til aktindsigt.

Udtalt, at ministeriet ikke fandt, at oplysningen om navn og adresse på en privat tilskudsyder til et partis kommunale organisation er offentlig tilgængelig efter reglerne i partistøtteloven.

Udtalt, at ministeriet fandt, at det forhold, at der er ydet støtte til et politisk parti ikke fører til, at medlemmer af det pågældende parti har en særlig personlig eller individuel interesse i alle sager, hvori bidragsyderen har en interesse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 25. juni 2010 til en borger
- Kommunaljura, j.nr. 2010-1131