11.5.4. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et aflyst kommunalbestyrelsesmøde

21-02-2011

En statsforvaltning havde spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem, der havde valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, havde krav herpå, når et kommunalbestyrelsesmøde blev aflyst.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at hvis det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem reelt havde haft et tab, havde vedkommende krav på at få dette godtgjort, uanset at kommunalbestyrelsesmødet blev aflyst.

Ministeriet udtalte videre, at kommunalbestyrelsesmedlem som altid skulle sikre sig, at tabet var dokumenteret.

Ministeriet forholdt sig ikke til, om der ville være pligt til tabsbegrænsning i tilfælde, hvor et planlagt møde blev aflyst så betids, at der faktisk var mulighed for – uagtet at det pågældende tidsrum var afsat til kommunalbestyrelsesmøde mv. – i stedet at anvende tiden på vedkommende almindelige arbejde.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 21. februar 2011 vedr. en henvendelse fra en statsforvaltning
- Kommunaljura, sagsnr. 11019906