12.1.2. Om et kommunalbestyrelsesmedlems angivelse af tilhørsforhold til en liste, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen

21-02-2012

Et kommunalbestyrelsesmedlem havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med spørgsmål om, hvorvidt medlemmet kunne ønske en sag optaget på dagsordenen i kommunalbestyrelsen og skrive under på vegne af en lokalliste, selv om det ved et kommunalbestyrelsesmøde var blevet besluttet, at medlemmet ikke kunne repræsentere lokallisten i kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kunne i den anledning oplyse, at det i overensstemmelse med ministeriets praksis er kommunalbestyrelsens afgørelse, hvorvidt et medlems meddelelse om, at vedkommende for fremtiden repræsenterer et parti eller en kandidatliste, der ikke allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have den virkning, at dette skal angives i ”alle sædvanlige sammenhænge”, herunder i beslutningsprotokollen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærkede, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med denne afgørelse skal iagttage de almindelige forvaltningsretlige principper om lighed og saglighed.

Et kommunalbestyrelsesmedlems beslutning om, hvordan medlemmet vælger at underskrive sine egne breve og øvrige dokumenter, herunder et forslag, der indgives til behandling i kommunalbestyrelsen, berøres ikke af kommunalbestyrelsens afgørelse. Medlemmet kan således betegne og underskrive sig efter eget ønske, herunder med angivelse af tilhørsforhold til en liste, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet om, hvordan et sådant beslutningsforslag efterfølgende skal gengives i officielle dokumenter i kommunale sammenhænge, f.eks. i beslutningsprotokollen, og herunder, hvorvidt det af medlemmet angivne tilhørsforhold til en liste, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal gengives, er op til kommunalbestyrelsens beslutning.

Opmærksomheden henledes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 6. februar 2007 j.nr. 2007-4069-16, resumédatabasen 07.1.3.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 21. februar 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- Kommunaljura, sagsnr. 1200177