14.5.12. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for møder samme dag i kommunalbestyrelse og regionsråd

18-08-2014

Hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem og regionsrådsmedlem (svarende til amtsrådsmedlem) må anses som to af hinanden uafhængige hverv, og maksimumbeløbet efter kommunestyrelseslovens § 16, stk. 5, kan derfor udbetales af både kommunen og regionen for møder afholdt den samme dag i kommunalbestyrelse og regionsråd.

Det er en forudsætning, at det kan dokumenteres, at der er lidt et tab såvel i forbindelse med varetagelsen af det kommunale hverv som ved varetagelsen af det regionale hverv.


Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 18. august 2014 med henvisning til tidligere udtalelser, som er vedhæftet notatet
- Forvaltningsjura, j.nr. 2014-17980