16.1.1. Om standsningsret for udvalgsbeslutninger om høring af eksterne myndigheder eller borgere over et kommunalt forslag

27-04-2016

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt en kommune, at standsningsretten efter § 23 i lov om kommunernes styrelse omfatter udvalgsbeslutninger, der har virkning udadtil i forhold til kommunen, herunder beslutning om høring af eksterne myndigheder eller borgere over et kommunalt forslag, som udvalget samtidig godkender som det, der skal danne grundlag for høringen.

Social- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 27. april 2016 til en kommune
- Kommunaljura og Valg, j.nr. 2016-3376