17.1.7. Om reglerne efter persondataloven for en kommunes adgang til at tilgå kommunalbestyrelsesmedlemmers kommunale mailkonti

13-06-2017

Økonomi- og indenrigsministeren redegjorde i et folketingssvar for de gældende regler i persondataloven for en kommunes adgang til at tilgå kommunalbestyrelsesmedlemmers kommunale mailkonti. Økonomi- og indenrigsministeren henviste herved til en indhentet udtalelse fra Datatilsynet.

Efterfølgende blev § 8 b ved lov nr. 1571 af 19. december 2017 indsat i lov om kommunernes styrelse. § 8 blev siden ændret ved § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018.

Økonomi- og indenrigsministerens besvarelse den 13. juni 2017 af spørgsmål nr. 408 fra Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
- j. nr. 2017-2694

Datatilsynets udtalelse af 30. maj 2017 til brug for økonomi- og indenrigsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 408 fra Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
- Datatilsynets j. nr. 2017-131-0092