17.5.3. Om udstedelse af frikort til et trafikselskabs bestyrelsesmedlemmer

19-01-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet havde meddelt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke kunne godkende en vedtægtsbestemmelse i et trafikselskab om, at bestyrelsesmedlemmerne kunne vælge at modtage et frikort til selskabets busser.

Økonomi- og Indenrigsministeriet forklarede en medarbejder fra det pågældende trafikselskabet baggrunden for, at ministeriet ikke kunne godkende en sådan vedtægtsbestemmelse.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 19. januar 2017
- Forvaltningsjura, j.nr. 2016-9854