17.8.3. Om regioners mulighed for at investere i Junior Covered Bonds

05-05-2017

På baggrund af en henvendelse fra en region har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 5. maj 2017 udtalt, at det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en region ikke kan placere midler direkte i Junior Covered Bonds, da disse efter ministeriets opfattelse ikke er omfattet af kommunestyrelseslovens § 44’s definition af ”obligationer”, idet kreditrisikoen for Junior Covered Bonds er anderledes end kreditrisikoen for almindelige stats- og realkreditobligationer. Risikoen for tab på låneporteføljen er således ifølge Finanstilsynet større ved investering i Junior Covered Bonds end ved investering i almindelige stats- og realkreditobligationer.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har videre udtalt, at da Civilstyrelsen har oplyst, at det er styrelsens opfattelse, at fonde kan placere sine midler i Junior Covered Bonds gennem udbyttegivende investeringsforeninger (UCITS) under forudsætning af, at de generelle betingelser i anbringelsesbekendtgørelsens § 8 er opfyldt og da der ikke i kommunestyrelseslovens § 44 kan indlægges yderligere begrænsninger i kommunernes og regionernes adgang til at anbringe midler i udbyttegivende investeringsforeninger, end hvad der følger af anbringelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 1, er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en region kan placere midler i Junior Covered Bonds via udbyttegivende investeringsforeninger (UCITS) eller afdelinger heraf under forudsætning af, at de generelle betingelser i anbringelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 1, er opfyldt.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 5. maj 2017 til en region
- Kommunaljura og Valg, j.nr. 2014-4306